കാഠിന്യം ടെസ്റ്റർ

 • DRK115 Paper Cup Body Stiffness Tester

  DRK115 പേപ്പർ കപ്പ് ബോഡി സ്റ്റിഫ്നെസ് ടെസ്റ്റർ

  പേപ്പർ കപ്പുകളുടെ കാഠിന്യം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഉപകരണമാണ് DRK115 പേപ്പർ കപ്പ് ബോഡി കാഠിന്യം മീറ്റർ.അടിസ്ഥാന ഭാരവും 1 മില്ലീമീറ്ററിൽ താഴെ കനവുമുള്ള പേപ്പർ കപ്പുകളുടെ കാഠിന്യം അളക്കാൻ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും അനുയോജ്യമാണ്.
 • DRK106 Cardboard Stiffness Meter

  DRK106 കാർഡ്ബോർഡ് കാഠിന്യം മീറ്റർ

  DRK106 പേപ്പർബോർഡ് കാഠിന്യം മീറ്റർ ഹൈടെക് ഡിജിറ്റൽ മോട്ടോറും കാര്യക്ഷമവും പ്രായോഗികവുമായ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഘടന സ്വീകരിക്കുന്നു.അളക്കലും നിയന്ത്രണ സംവിധാനവും ഒരു ചിപ്പ് മൈക്രോകമ്പ്യൂട്ടറിനെ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റായി സ്വീകരിക്കുന്നു.
 • DRK106 Horizontal Cardboard Stiffness Tester

  DRK106 തിരശ്ചീന കാർഡ്ബോർഡ് കാഠിന്യം ടെസ്റ്റർ

  DRK106 ടച്ച് സ്‌ക്രീൻ തിരശ്ചീന കാർഡ്‌ബോർഡ് സ്റ്റിഫ്‌നെസ് ടെസ്റ്റർ പേപ്പർ ബോർഡുകളുടെയും മറ്റ് കുറഞ്ഞ ശക്തിയുള്ള നോൺ-മെറ്റാലിക് മെറ്റീരിയലുകളുടെയും ബെൻഡിംഗ് ശക്തി പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ്.GB/T2679.3 "പേപ്പറിന് അനുസൃതമായാണ് ഈ ഉപകരണം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.